Projektoví partneri

Projektové regióny Burgenland, Dolné Rakúsko a Slovensko

„NAREG“

Projektovými partnermi cezhraničného projektu Interreg NAREG (udržateľné využívanie regionálnych zdrojov) sú Burgenländischer Müllverband (BMV)(Burgenlandský zväz pre zber a likvidáciu odpadov), slovenské združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve ZOHŽO, slovenský Trnavský samosprávny kraj, slovenská spoločnosť CKV Consult s.r.o, Fachhochschule Burgenland (Vysoká odborná škola Burgenland) s Forschung Burgenland (Výskum Burgenland) a Abfallwirtschaftsverband Schwechat (združenie odpadového hospodárstva  Schwechat).

S ohľadom na politiku životného prostredia EÚ,  projekt vo všeobecnosti prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a k ďalšiemu rozvoju odpadového hospodárstva v projektových regiónoch Burgenland a Slovensko.

Naši projektoví partneri