Komunikácia

Práca s verejnosťou, dodržanie publicity

V tomto pracovnom balíku prebieha informovanie  širokej verejnosti prostredníctvom článkov v tlačených médiách a dvojjazyčnej webovej stránky.

Výroba reklamných prostriedkov ako rollup-ov, beachflag-ov/vlajok a letákov je tiež súčasťou projektovej činnosti. Čo sa týka  komunikácie,  práca s verejnosťou prebieha  v súlade s predpismi o publicite programu Interreg.