Prehlásenie o ochrane údajov

Nareg / Kontakt / Ochrana údajov

Google Analytics:
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv.  „cookie“,  textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu  používania webovej stránky Vami. Informácie vytvorené prostredníctvom cookie o Vašom užívaní webovej  stránky (vrátane IP-adresy) sa prenesú na server Google do USA  a tam sa uložia . Google môže tieto informácie používať, aby vyhodnotil Vaše užívanie webovej stránky, aby vytvoril správy o aktivitách na webe pre prevádzkovateľa webu, a aby poskytol ďalšie služby spojené s užívaním webovej stránky a internetu. Google tieto informácie prípadne poskytne tretím, pokiaľ je to predpísané zákonom alebo pokiaľ tretí spracovávajú tieto údaje ako objednávku od Googlu. Používaný Google AnalyticsCode podporuje aj display reklamu. Prostredníctvom display reklamy je na tejto webovej stránke aktivovaný remarketing. Naše reklamy sa zverejňujú  na iných webových stránkach prostredníctvom tretích poskytovateľov, vrátane cookie.  Kombinovaným používaním cookie prvého poskytovateľa (napr. Google AnalyticsCookie) a tretích poskytovateľov (napr. DoubleClick-Cookies) sa reklamy na základe predchádzajúcich návštev prispôsobia, optimalizujú a spustia. S manažérom prispôsobenia reklám (https://www.google.com/settings/ads) Google Analytics môžete reklamu na displeji vypnúť a prispôsobiť v Google Display-sieti.  Používame Google Adwords funkcie pre remarketing. Aj tu sa využívajú cookie. Tieto informácie sa používajú na to, aby sa návštevníkom tejto webovej stránky znovu spustili reklamy v reklamnej sieti Goggle. Zberu a spracovaniu údajov prostredníctvom Google môžete zabrániť tak, že si z http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiahnete plugin prehliadača a nainštalujete ho. Google nebude v žiadnom prípade dávať do súvislosti Vašu IP-adresu s inými údajmi Google. Inštalovaniu cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť užívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Užívaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním získaných údajov prostredníctvom Google hore opísaným spôsobom a na hore uvedený účel. 

 

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so zberom, spracovaním a využívaním údajov podľa nasledovného popisu. Našu webovú stránku je možné navštíviť bez registrácie.

Pritom sa pre štatistické účely na server ukladajú údaje ako napr. otvorené stránky, príp. názvy otvoreného súboru, dátum a čas bez toho, aby sa tieto údaje bezprostredne vzťahovali k Vašej osobe. Osobné údaje, obzvlášť meno, adresa alebo email sa zisťujú, pokiaľ je to možné, na báze dobrovoľnosti. Bez Vášho súhlasu sa údaje neodovzdávajú tretím.

Súbory cookie:
Naša webová stránka používa súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré umožňujú na koncovom zariadení užívateľa ukladať informácie vzťahujúce sa k užívateľovi, kým používa webovú stránku. Súbory cookie umožňujú zisťovať predovšetkým frekvenciu užívania a počet užívateľov stránky, analyzovať spôsob správania pri užívaní stránky, ale aj upraviť našu ponuku optimálne pre zákazníka. Súbory cookie zostávajú po ukončení prehliadania uložené a pri opakovanej návšteve stránky  je možné ich opäť spustiť.

Pokiaľ si to neprajete, mali by ste si nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby zabránil používanie súborov  cookie.