Aktuálne

Nareg / Aktuálne

Online partnerské stretnutie

Vzhľadom na súčasné opatrenia v rámci koronakrízi sa na konci marca nemohlo uskutočniť plánované partnerské stretnutie v Šamoríne. Namiesto toho sa naplánovalo online stretnutie, pretože rozhovory nebolo možné odložiť.

Pre projekt NAREG sú pravidelné stretnutia a diskusie dôležitým prvkom úspešnej realizácie projektu. Vzhľadom na súčasné opatrenia v rámci koronakrízi sa na konci marca nemohlo uskutočniť plánované partnerské stretnutie v Šamoríne. Namiesto toho sa naplánovalo online stretnutie, pretože rozhovory nebolo možné odložiť. Prítomní boli partneri zo Slovenska, Rakúska a tlmočníčka, ktorá zaistila spoľahlivú komunikáciu medzi partnermi projektu prostredníctvom slovensko-nemeckých prekladov. Stretnutia sa zúčastnilo celkom 15 účastníkov. Aby sa zabezpečil riadny priebeh, boli všetkým účastníkom zaslané „pravidlá prevádzky“. Prostredníctvom online stretnutia bolo možné prediskutovať všetky potrebné pracovné balíčky a témy. Partneri boli pozitívne prekvapení, že online stretnutie tak dobre fungovalo.