Aktuálne

Nareg / Aktuálne

[Translate to slowakisch:]

Nadnárodný transfer know-how: Stretnutie NAREG a MA 48

10. októbra 2019 sa vo Viedni stretli partneri projektu spolu so zástupcami ReUse-Network Burgenland s magistrátnym oddelenim mesta Viedeň (MA 48 - Odpadové hospodárstvo, čistenie ulíc, vozový park a centrum pre demontáž a recykláciu (DRZ)) za účelom presunu know-how.

10. októbra 2019 sa vo Viedni stretli partneri projektu spolu so zástupcami ReUse-Network Burgenland s magistrátnym oddelenim mesta Viedeň (MA 48 - Odpadové hospodárstvo, čistenie ulíc, vozový park a centrum pre demontáž a recykláciu (DRZ)) za účelom presunu know-how.

Účastníci exkurzie z krajiny Burgenland a zo Slovenska, konkrétne z Trnavy, Bratislavy a Šamorína, získali predstavu o viedenských projektoch v rámci predchádzania vzniku odpadu a odpadovom zberu a prebehlo porovnanie so zriadenou sieťou ReUse v Brugenlande.

Pre MA 48, ktoré je zodpovedné okrem iného za zneškodňovanie odpadu vo Viedni, má ReUse vysokú prioritu a je prevádzaný veľmi profesionálnym spôsobom. A ako to vo Viedni funguje? Použiteľný tovar sa zhromažďuje v 48-tandlerových schránkach na viedenských odpadových stanoviskách, potom sa v mieste Rautenweg znovu triedi a čistí, aby sa umožnilo opätovné použitie. Bicykle sa kontrolujú, dopĺňajú a opravujú. Každý mesiac sa zhromažďuje a pripravuje na opätovné použitie približne 100 ton tovaru. Nakoniec sa tovar ponúka v 48er-Tandleroch v 5. okrese za primerané ceny. Veľkoplošné predajné priestory pripomínajú obchodné centrum a priateľský a príjemný prístup láká zákazníkov.

Mimoriadny záujem je o staré elektrické spotrebiče, ktoré sa zasielajú do DRZ, kde sa kontroluje funkčnosť a bezpečnosť. Tento tovar sa nakoniec predáva v 48-Tandleroch. V DRZ sa taktiež vyrába takzvaný „Trashdesign“. Z dosiek s plošnými spojmi, káblov, bubnov práčok a ďalších nepotrebných častí sa vyrábajú zaujímavé klenoty a nábytok.

Slovensko-Burgenlandská delegácia sa dokázala presvedčiť o profesionálnom zaobchádzaní s tovarom zozbieraným a pripraveným na opätovné použitie. S cieľom uplatnenia získaných poznatkov v praxi boli dohodnuté dni, kde dojde ke spoločnému zberu ReUse.