Aktuálne

Nareg / Aktuálne

Cezhraničná analýza objemného odpadu

V rámci toho skúmajú partneri projektu rôzne spôsoby recyklácie objemného odpadu.

Projekt NAREG sa zaoberá trvalo udržateľným spracovaním a využívaním zdrojov a odpadu. V rámci toho skúmajú partneri projektu rôzne spôsoby recyklácie objemného odpadu. Aby sa umožnilo komplexné porovnanie, boli analýzy objemného odpadu provedené nielen v Burgenlande a Dolnom Rakúsku, ale aj na Slovensku.

Na rozdiel od Rakúska sa zbierajú dve rôzne objemné odpadové frakcie, vysokokalorická horľavá frakcia a inertná frakcia. Horľavá frakcia sa po odstránení škodlivín spracuje na náhradné palivo a inertná frakcia sa ukláda na skládky. Výsledky analýzy (pozri diagram) jasne ukazujú rozdielne zloženie týchto dvoch objemných frakcií odpadu. Horľavá frakcia pozostáva hlavne z objemného odpadu a inertná frakcia obsahuje výrazne vyššie podiely odpadu zo staveniska a žiaľ, aj zvyškový odpad vo vreciach.